תפריט

בטיחות וביטוח

הכרה ממסדית – המכינה מוכרת על ידי משרד הביטחון ומשרד החינוך ומלווה על ידם. את דחיית השירות מקבלים החניכים דרכנו לאחר שהשלימו את הליך קבלתם למכינה.

ביטוח – במהלך שהותם במכינה ובפעילויות החוץ החניכים מבוטחים בביטוח של המכינה. במהלך שנת המכינה החניכים פטורים על פי חוק מתשלום ביטוח לאומי, גם אלו שעברו את גיל 18.

נסיעות – היציאה מן המכינה ואליה מתבצעת בהסעה מטעם המכינה לבית שמש או מבית שמש לאדרת.

רפואה – במקרה חירום רפואיים ישנם מספר רופאים המתגוררים באדרת. לאירועים ולבדיקות רפואיות שבשגרה החניכים מטופלים בקופות החולים בהם הם רשומים. לכל הקופות יש סניפים בבית שמש במרחק של רבע שעה נסיעה מהמכינה.