תפריט

חזון

המכינה שואפת לחידוש תרבות יהודית-ציוניות-ישראלית, והצמחת מנהיגות שתוכל להוביל תהליכים אלה ביושרה, תוך אחריות לאומית, מתוך למידה בבית המדרש לחברה ולסביבה. אנו שואפים לשמור על לכידותה של החברה הישראלית תוך כדי חיפוש אישי וחברתי אחר יעוד לאומי, חברתי וסביבתי תוך יצירת שיח ערכי, ציוני וערבות הדדית בחברה המגוונת.

אנו מצויים כיום במאבק על דמותה של החברה הישראלית. המאבק לשמירת הלכידות החברתית אל מול התפוררותה של החברה והקהילה, חיפוש של משמעות אישית ולאומית בתוך עולם חומרני, ואחריות סביבתית במציאות של עולם הולך ונהרס.

מדינת ישראל זקוקה היום יותר מתמיד להשיב לעצמה את השיח הערכי והערבות ההדדית. אנו נדרשים לחידושה של תרבות יהודית ציונית וישראלית והצמחת מנהיגות, שתוכל להוביל תהליכים אלו ביושרה באומץ ומתוך אחריות לאומית.

מכינת אדרת שמה לה למטרה לטפח מנהיגות ישראלית חדשה שמחה ומלאת תקווה. ליצור "בית מדרש ישראלי לחברה וסביבה". מקום העוסק בכנות בשאלה כיצד בונים חברה טובה יותר, המחנך ללימוד על מנת לעשות.

המכינה מזמנת אליה מדי שנה כארבעים וחמישה חניכים וחניכות, חילוניים ודתיים, שבחרו לדחות את גיוסם ולהצטרף אלינו כשותפים לדרך. החניכים והצוות יוצרים יחדיו בית מדרש המשלב לימוד, עשייה קהילתית וסביבתית, טיולים, הכנה לצבא, סדנאות שטח, וחיי קבוצה.

מטרות המכינה:

  • למידה מעמיקה של הבעיות והאתגרים בפניהן ניצבת החברה הישראלית וחיפוש דרכים להתמודד עמן.
  • העמקת הזיקה לארץ ישראל , למורשת היהודית, לסביבה ולקהילה בה אנו חיים.
  • הכשרת החניכים ועידודם לשירות משמעותי ומיטבי בצה"ל ובמסלולי הפיקוד והקצונה.
  • חינוך למנהיגות מתוך רגישות חברתית וענווה, ע"י העצמת החניך ברמה האנושית, החברתית והרעיונית.
  • עבודת המידות, בירור רעיוני, התנסות ואמונה ביכולת שלנו להיות אנשים טובים יותר, הלוקחים חלק
    בתיקון אדם, אומה ועולם.