תפריט

אירועים לבוגרים

לאורך השנה המכינה מקיימת אירועים מיוחדים המיועדים לבוגרים ולמשפחותיהם.

משמרים

"משמר" הוא ליל שימורים של לימוד. פעם בחודש ביום חמישי המכינה מזמינה את הבוגרים לערב לימוד אל תוך הלילה בנושאים משתנים. חניכי שנה ב' מפיקים את הערב ומובילים אותו מבחינה לוגיסטית ותוכנית.

חגים
המכינה מזמינה את הבוגרים לציין את מעגל השנה היהודי ברוח השפה היהודית-ישראלית שנוצרת במכינה.

חג המכינה
פעם בשנה מוזמנים כל הבוגרים לחוג יחד את חג המכינה ולציין את כניסתו של המחזור המסיים לקהילת הבוגרים.

maamad