תפריט

קשר עם הבוגרים

20130503_184535אנו רואים בשנת המכינה רק צעד ראשון בדרך של חיפוש משמעות, עשייה והשפעה בחברה הישראלית. לכל אורך הדרךהמכינה ממשיכה להיות נוכחת בחיי הבוגרים, דרך אירועים לבוגרים, סמינרים למשתחררים, תכנית "המדרשה למעשה" ומעל לכל ליווי אישי של כל בוגר בדרכו לחיים של משמעות.