תפריט

ימים פתוחים

ימים פתוחים יתקיימו בתאריכים הבאים:

27-28.10.2016

10-11.11.2016

1-2.12.2016

8-9.12.2016

5-6.1.2017

12-13.1.2017

26-27.1.2017