תפריט

מבנה התכנית

jurney

התכנית החינוכית היא יצירה משותפת של החניכים והצוות.
מעבר לשיעורים הקבועים, החניכים שותפים ומשפיעים על סדר היום והפעילות במכינה.
חניכי המכינה מחולקים ל"צוותי משימה", הפועלים בליווי והנחיה של הצוות החינוכי.
לכל צוות אחריות בתוכן ופעילות על תחום מרכזי במכינה.
הצוותים הם:

בנוסף, קיים צוות תיאום. צוות זה מורכב מנציגי הצוותים והוא אחראי על תכנון ובניית  הלו”ז להמשך השנה, במבט משותף קדימה.