תפריט

סביבה ואקולוגיה

אנו רואים באחריות הסביבתית חלק משמעותי מהתהליך החינוכי במכינה. חניכי המכינה עוסקים בשאלות האקולוגיות בשבוע נושא ייעודי לעניין זה, בשיעורים קבועים ובסיורים. אנו עושים מאמץ לחיות במכינה חיים ברי קיימא, דרך מחזור, גינון אקולוגי, קומפוסטים, בניה ירוקה ועוד.  בדרך זו, אורח החיים במכינה מספק אלטרנטיבה ערכית ומעשית לתרבות הצריכה וההשחתה.
במבט לעתיד, הקמפוס המתוכנן של המכינה יבנה ככפר אקולוגי תוך השתלבות במרחב ובאופי הבניה המסורתי באזור.

צוות סביבה 
הצוות אחראי על ריכוז כל הפעילויות האקולוגיות של המכינה: מחזור, גינון אקולוגי, איסוף פסולת רטובה במושב ובמכינה לקומפוסט ועוד.
בנוסף אחראי הצוות על תחזוק ובניה של מתחמי המכינה. הצוות מנהל פרוייקטים של בניה ירוקה על מנת לתחזק ולחדש את מתחם המכינה באופן אקולוגי אשר משפר את איכות החיים במכינה ועונה על צרכי החניכים.