תפריט

עבודה קהילתית

אנו רואים ערך רב בפעילות הקהילתית כחלק מהתהליך החינוכי. כמכינה המחנכת לחיי תרומה ושליחות 
למען הכלל, אנו משקיעים ופועלים למען הקהילה אשר אנו חיים בתוכה. אנו מאמינים בעשייה משמעותית
לאורך השנה, בעבודה סיזיפית ו'בגובה העיניים', על מנת ליצור שינוי והשפעה אמיתית. המכינה פועלת 
בתמיכה ובשיתוף המועצה האזורית מטה יהודה.


פעילות שנתית

  • חונכות אישית – פרויקט חונכות אישית לילדים ונוער בסיכון, מפגש למשך פעמיים בשבוע למשך כל השנה.

  • תנועת אשכול – מסגרת חינוכית בלתי פורמאלית לילדי כיתות א'-ו' המופעלת בידי חניכי המכינה בשבעה מושבים במטה יהודה. התנועה שמה דגש על חינוך סביבתי.

  • במושבים השונים מופעלים על ידי המכינה גם מגוון חוגים על פי כישרונות החניכים.

  • פרויקט נוסף הוא ליווי קבוצה ומרכז למידה ב"חוות אורי", חווה לילדים בסיכון במושב שדות מיכה.

  • מועדון ותיקות – אחת לשבוע חניכי המכינה מעבירים פעילות במועדון של ותיקי וותיקות המושב.

  • ביקור קשישים – אחת לשבוע מבקרים חניכי המכינה ביקור בית אישי את ותיקי המושב, על מנת לחזק את הקשר הבין דורי ואת תחושת הקהילתיות במושב.

  • חניכי המכינה יוזמים ומארגנים בשיתוף עם פעילי המושבים אירועים לקראת חגים, חוגים והפעלות שונות 
    לאורך השנה.

הפעילות נעשית בקשר ובליווי עו"ס, עובדי מ"א מטה יהודה- חינוך, חברה ונוער ורווחה, ועדי המושבים, מנהלי בתי ספר והורים.

קייטנת פסח

המכינה מפעילה שתי קייטנות בחופשת הפסח, לילדי אדרת ומושבי הסביבה, במהלכם זוכים 160 ילדים 
לפעילות ערכית וחינוכית.

צוות קהילה

אחראי על ריכוז כל הפעילות הקהילתית. כל חניך בצוות קהילה אחראי על אחד מצוותי הקהילה, כאשר לכל אחד משבעת המושבים ולחוות אורי מוצמד צוות קהילה אחד.