תפריט

חברי עמותה

המכינה הוקמה בשנת תשס"א על ידי קבוצה של תושבים חילוניים ודתיים מאזור חבל עדולם אליהם הצטרפו
במהלך השנים גם הורים של בוגרי המכינה וחברים נוספים השותפים לרעיון.


עמותהחברי העמותה:

19.8.15
דף זה עובר עדכון, התכנים יועלו מחדש בהקדם…